Ass n 16 di yennayer 1992, terrid-d i ticri i wakken ad d-tase cer tmurt mi akken talafsa tger-d s annar i wakken ad tt-tessenger.
Facebook Twitter Google Plus email